Inschrijven

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Organisatieadvies is mogelijk voor organisatie adviesbureaus die hoge professionele normen hanteren, hetgeen onder meer blijkt uit:

1. Lidmaatschap van de ROA, wat inhoudt dat het bureau:

  1. Voldoet aan de eisen van onafhankelijkheid, deskundigheid en zorgvuldigheid;
  2. ISO-gecertificeerd is;
  3. de ROA-gedragscode en de kerncode volgt;
  4. zich onderwerpt aan het tuchtrecht.

2. Aangemeld zijn bij het Kwaliteitsregister Organisatieadvies.

 

Enkele relevante documenten zijn:

Heeft u vragen over inschrijving in het Kwaliteitsregister Organisatieadvies?

Neem dan contact met ons op.