Lysias Consulting Group

Over dit bedrijf

De adviseurs en interimmanagers van Lysias werken vanuit een passie voor het openbaar bestuur met hart en ziel aan maatschappelijke opgaven. Wij helpen onze opdrachtgevers hun ambities waar te maken door hun vraagstukken te doorgronden en waar mogelijk te vereenvoudigen. 

We zoeken perspectief en creëren oplossingen door partijen met elkaar te verbinden en in beweging te brengen. Onze kracht is het werkend krijgen van beleid, beter doen functioneren van organisaties en versnellen van processen.

Werken met

We werken intensief samen met onze opdrachtgevers en zijn pas tevreden als zij verder kunnen met het resultaat. Onze opdrachtgevers zijn ministeries, provincies, gemeenten, regio's, waterschappen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en private partijen die opereren in het publieke domein. Regelmatig zijn meerdere partijen vanuit verschillende bestuurslagen onze gezamenlijke opdrachtgever.

Voor elke opdracht stellen we een team van adviseurs samen waarin de benodigde kennis en ervaring vertegenwoordigd is. Waar nodig werken we samen met partners. En waar mogelijk voeren we onze opdracht uit in samenwerking met een team van de opdrachtgevende organisaties. Zo behouden de opdrachtgevers de opgedane kennis en ervaring in de eigen organisatie.

Werken bij

Lysias is een hechte club adviseurs. Als je bij ons werkt krijg je de kans om mooie opdrachten te doen op hoog niveau. Je krijgt veel vrijheid om je werk vorm te geven. Daartegenover staat ook veel verantwoordelijkheid. Kenmerkend is het ondernemerschap dat we van je verwachten. Niet solistisch, maar in samenwerking met collega's. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van ons bureau en van de individuele medewerkers. We besteden aandacht aan leren in intervisiegroepen, bureaudagen, collectieve en individuele trainingen.

Address

  • Straat: Postbus 2037
  • Postcode: 3800 CA
  • Stad: Amersfoort

Contact

  • Telefoon: 033 - 464 70 70
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Op de kaart

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.